บทเรียน 1 ปี การเรียนการสอนยุค COVID-19 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TLIC CMU

บทเรียน 1 ปี การเรียนการสอนยุค COVID-19 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

913 913 people viewed this event.

1 ปีกับ COVID-19 เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?”

จากความคิดเห็นของ อาจารย์และนักศึกษา มช. มากกว่า 1,000 พันคน

Lessons learned about online teaching

การนำเสนอผลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึง การนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่ได้จากการวิจัย และแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้กับการสอนออนไลน์
ที่มาจากข้อมูลจริง พร้อมทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพูดคุยเพื่อเสนอความคิดเห็นร่วมกัน

วิทยากรโดย

1.อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

4.ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา อาจารย์ประจำคณะคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถติดต่อทีมงาน TLIC ได้ที่ Line official : https://cmu.to/tlic-line

———————————————-

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Additional Details

Venue Name - Zoom meeting, TLIC CMU

Event registration closed.
 

Date And Time

2021-06-09 @ 10:00 AM to
@ 11:30 AM
 

Registration End Date

2021-06-08
 

Location

Online Event

Share With Friends

Download Events iCal