สอน Online! เปิดเทอมนี้ใช้เครื่องมืออะไรดี

TLIC CMU

สอน Online! เปิดเทอมนี้ใช้เครื่องมืออะไรดี

1207 1207 people viewed this event.

เนื้อหาการเสวนา

• พูดคุยเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ สำหรับการจัดการเรียนรู้
(LMS, Online meeting, ฯลฯ)
• แนะนำเครื่องมือใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น Course manager,
Exam Manager และการใช้งาน EZ Studio

วิทยากรโดย
อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อทีมงาน TLIC ได้ที่ Line official : https://cmu.to/tlic-line

———————————————-

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Additional Details

Venue Name - Zoom Meeting

Event registration closed.
 

Date And Time

2021-06-10 @ 10:00 AM to
2022-01-26 @ 11:30 AM
 

Registration End Date

2022-01-26
 

Location

Online Event

Share With Friends

Download Events iCal